Đối thoại giữa WSOH_BxWSOH và aventador

1 Tin nhắn khách thăm

  1. trung tâm tiếng anh dịch vụ thành lập công ty tư vấn luật http://tradalela.com/ w http://dongtam.info/ nhac san cuc manh có thể hành sự theo thời cơ.”

    Câu nói này nói hơi mơ hồ, nhung ý đồ thật sự của câu nói Cao Tiên Chỉ là đã cho phép hắn có thể tự ý hành sự. A Nỗ Việt Thành, hắn có thề chiếm ngay được không?
    Khi Lý Khánh An đang trầm tư suy nghĩ, một viên binh sĩ chạy đến bẩm báo: “Hạ đội chính đã trở về.”

    Chỉ thấy Hạ Nghiêm Minh đem theo 30 mấy người A Nỗ Việt vội vã đi đến. gặp được Lý Khánh An, hắn đắc ý cười nói: “tướng quân, thuận lợi bất ngờ, những người A Nỗ Việt tham lam món lợi nhỏ. mỗi người cho chúng 200 văn tiền, chúng đều đồng ý lên núi nghinh tiếp.”
    Lý Khánh An nhìn người A Nỗ Việt p
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 1 của 1