Đối thoại giữa WOH-Minh và heomoi

2 Tin nhắn khách thăm

  1. hic chu G cho e dang khi HT7 nhe dang ngheo hem co ht7 sai chi co ht6 thui @@@
  2. hic sro da doi ten nhe clasic nay doi la SaoPhaite
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2