Đối thoại giữa WOH-Minh và aventador

1 Tin nhắn khách thăm

  1. trung tâm tiếng anh dịch vụ thành lập công ty tư vấn luật http://tradalela.com/ w http://dongtam.info/ nhac san cuc manh ích lũy trong tay Lý Long Cơ tiến vào Khai Nguyên thịnh thế Đại Đường cường thịnh tới đỉnh điểm, vào lúc đắc ý nhất, Lý Long Cơ cũng có chút mệt mỏi, mắt thấy cuộc đời không còn nhiều lắm, tâm tư Lý Long Cơ cũng dần dần buông bỏ công vụ rắc rối buồn tẻ, cùng Quý phi của hắn chìm đắm trong lê viên ca múa.

    Tuy nhiên, lúc này Lý Long Cơ cũng không phải hoàn toàn không để ý tới triều chính, mặc dù việc lớn đều được giải quyết ở chỗ Tướng quốc và nội thị nhưng đại sự phải do tự hắn quyết định.

    Hơn nữa đối với đấu tranh quyền lực cấp cao ở Đại Đường, Lý Long Cơ hắn chưa từng hồ đồ. Khai Nguy
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 1 của 1