Đối thoại giữa pr0de0s0ai197 và tuyentrinh9x

5 Tin nhắn khách thăm

  1. em chơi Sin theo đường khó hiểu anh LH cao Sm BT SB gà @@

    kêu gọi anh để chơi lại cho vui thôi đó mà @@
  2. Em chơi sin theo đường nào?
  3. tại thấy nghe nói chơi sin ghê lắm có thể chỉ và hướng đẫn 1 số skill @@ PVP thử chẳng hạn @@
  4. uk. Anh là Mist.
    Em cần giúp gì?
  5. nghe nói anh chơi sin mistra gì hả anh em chơi sin bên Á mong anh chỉ giáo cái @@
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 5 của 5