Đối thoại giữa chocoboydn và Glacial

2 Tin nhắn khách thăm

  1. chấp nhận vậy thôi chứ Sonov nó tính vậy biết sao giờ
  2. cái đó chịu
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2