Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: Glacial

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

 1. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc Đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Nhân vật: ĐịtXongGiết
  - Mức khóa: Vĩnh...
 2. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc Đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: nkoxjon
  - Mức khóa: Vĩnh viễn...
 3. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc Đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: CAMHA
  - Mức khóa: Vĩnh viễn
  -...
 4. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc Đặt tên không hợp lệ (lăng mạ, xúc phạm người chơi khác) trong game:

  - Nhân...
 5. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: hoanglaotu05
  - Thời gian khóa:...
 6. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: nettikgo
  - Thời gian khóa: Vĩnh...
 7. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: binhhuyvu
  - Thời gian khóa:...
 8. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: kikikiep
  - Thời gian khóa: Vĩnh...
 9. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: sinhvienvn20
  - Thời gian khóa:...
 10. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: bipro
  - Nhân vật: EmĐẹpVL
  -...
 11. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: kucoilatao
  - Thời gian khóa:...
 12. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: khacduylonely
  - Thời gian khóa:...
 13. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: gmancac321
  - Thời gian khóa:...
 14. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: vuameo3
  - Nhân vật: Đệt
  - Thời...
 15. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: vjnamjt
  - Thời gian khóa: Vĩnh...
 16. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: noixotxa123
  - Thời gian khóa:...
 17. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ, xúc phạm GM trong game:

  - Tài khoản: aa11
  - Thời gian...
 18. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: cuto90
  - Thời gian khóa: Vĩnh...
 19. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Danh sách tài khoản đặt tên không hợp lệ

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên không hợp lệ trong game:

  - Tài khoản: kavedemkhuya
  - Thời gian...
 20. Trả lời
  37
  Xem
  15,933

  [Khóa] Danh sách tài khoản đặt tên không hợp lệ

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc đặt tên nhân vật không phù hợp trong game:
  - Tài khoản: policeht
  - Nhân vật:...
Kết quả 1 đến 20 của 20