Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: Broken

Trang 1 của 5 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.03 giây.

 1. Trả lời
  0
  Xem
  303

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 03/03/2019

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 03/03/2019, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 2. Trả lời
  0
  Xem
  218

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 24/02/2019

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 24/02/2019, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 3. Trả lời
  0
  Xem
  204

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 17/02/2019

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 17/02/2019, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 4. Trả lời
  0
  Xem
  471

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 10/02/2019

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 10/02/2019, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 5. Trả lời
  0
  Xem
  349

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 02/09/2018

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 02/09/2018, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 6. Trả lời
  0
  Xem
  320

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 19/08/2018

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 19/08/2018, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 7. Trả lời
  0
  Xem
  331

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 22/07/2018

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 22/07/2018, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 8. Trả lời
  0
  Xem
  398

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 01/07/2018

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 01/07/2018, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 9. Trả lời
  0
  Xem
  537

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 14/02/2018

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 14/02/2018, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 10. Trả lời
  0
  Xem
  484

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 12/11/2017

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 12/11/2017, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 11. Trả lời
  431
  Xem
  82,833

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc Farm chiến tích trong game:

  - Nhân vật: dasfgfe, lChiGo, Harud
  - Mức khóa:...
 12. Trả lời
  0
  Xem
  466

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 06/08/2017

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 06/08/2017, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 13. Trả lời
  0
  Xem
  378

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 23/07/2017

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 23/07/2017, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 14. Trả lời
  431
  Xem
  82,833

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc Farm chiến tích trong game:

  - Nhân vật: HSone, ÍÌỉÍÌ
  - Mức khóa: Vĩnh viễn
  -...
 15. Trả lời
  431
  Xem
  82,833

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc Farm chiến tích trong game:

  - Nhân vật: giantapn, MssNgoc, tieunhanpn,...
 16. Trả lời
  431
  Xem
  82,833

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc Farm chiến tích trong game:

  - Nhân vật: tytyyt, Tigerrr
  - Mức khóa: Vĩnh viễn...
 17. Trả lời
  0
  Xem
  470

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 16/04/2017

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 16/04/2017, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 18. Trả lời
  0
  Xem
  445

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 26/02/2017

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 26/02/2017, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 19. Trả lời
  192
  Xem
  56,785

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc Spam trong game:

  - Nhân vật: zDeathNote
  - Mức khóa: 10 Ngày
  - Bắt đầu khóa...
 20. Trả lời
  0
  Xem
  629

  [Thông Báo] Bảo trì máy chủ ngày 12/06/2016

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,  Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 12/06/2016, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào...
 21. Trả lời
  2
  Xem
  2,719

  [Cập Nhật] Nâng cấp chức năng đổi vật phẩm sang LM khác

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thời gian quan, Shaiya Hero nhận được nhiều lời góp ý về việc chuyển đổi vật phẩm sang Liên Minh khác dành cho Chiến trường Băng Giá và Chiến trường Thiết...
 22. Trả lời
  47
  Xem
  17,787

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc Giả mạo người chơi trong game:

  - Nhân vật: Miệnq
  - Mức khóa: Vĩnh viễn
  - Bắt...
 23. Trả lời
  47
  Xem
  17,787

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc Giả mạo người chơi trong game:

  - Nhân vật: ThiênĐinh
  - Mức khóa: Vĩnh viễn
  -...
 24. Trả lời
  431
  Xem
  82,833

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc Farm chiến tích trong game:

  - Nhân vật: SatSat, SKTwarrior
  - Mức khóa: Vĩnh...
 25. Trả lời
  431
  Xem
  82,833

  [Khóa] Các chiến binh Shaiya Hero thân mến, Thánh...

  Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


  Thánh Điện Typhreth quyết định khóa các tài khoản sau vì liên quan đến việc Farm chiến tích trong game:

  - Nhân vật: DangFeeThuoc, NhinCaiGiThe,...
Kết quả 1 đến 25 của 106
Trang 1 của 5 1 2 3 4