cái này mạng disconec là ngồi khóc luôn k vào lại đc tk. Kiểu như dis mà nhân vật vẫn bị mắc kẹt trong game k mất di. Nên k thể nào vào đc tài khoản.