mình cũng newbie ae nào bit cách dk để login game hướng dẫn dùm với tks ae