Chào mọi người, theo mình nghĩ thế này, G của ta là G TQC vậy thì name cũng phải làm sao cho phù hợp với G chứ.
Ví dụ : hiện tại trong G ta đã có danh tướng zMaSjeuz thì tại sao chúng ta lại không...