Tùy vào cách chơi của mỗi người thôi , bình thường xài chùy cũng có nhiều điểm mạnh mà :D>