Xin hỏi game bây giờ do nhà phát hành nào cung cấp vậy
game trở lại lâu chưa?
các tk cũ trước đây có còn dùng được ko