Đăng Ký Ân xá có cần pass 2 ko GM
E quên pass 2 mất rồi :(