- Hệ quả Yahoo lag, rep chậm :
G : helu
G : a tên gì ?
B : chào
G : a tên chào à, mấy tuổi a ?
B : cún
G : à a tuổi chó à ? A làm nghề gì ?
B : 21
G : trời, a là ... ? bt a thích làm gì ?
B : đệ|t...
G : trời , với ai ?
B : ...mẹ...
G : trời , thế ba a đâu ?
B : ..k0n chó