đằng nào mà ko chết............cứ sống đi khi nào chết biết liền ah..... có Tận hay không Tận thì cũng thế mà.. sống có ích là ok hết...ai mà không 1 lần chết.!