các bác có đồ 75 clear hay full gem cung dc bán rẻ cho em với