can mua do 8x cb vb gia re hang thanh ly mua = card 250k /1 món ai bán pmm 01662534088