Oái ba má nào súc phạm giả tên mem G tui vậy G tui ko có muốn liên wan tới ai chưa súc fạm ai làm ơn đừng lôi tụi tui ra làm tiêu đề dùm thank nhiều nếu đã chạm chán nhau rùi thì có gì hỏi tại sao thui mằn gì đưa ngươi ta lên phê bình vậy người gì đâu mà thích đem người ta ra làm bình phong vậy
{ G tui là 1 G nghèo mấy mem G tui chỉ toàn cài mà lên sét mặc thui chứ ko giàu như mấy G kia đâu mà đầu tư 1 G còn non nớt đã ko muốn súc fạm hay phê bình ai mong anh chị đùng đem ra làm tiêu Đề thank nhiều ]