ai chơi ở PN quá nhàn và thông hiểu nhiệm vụ hướng dẫn em cách làm Q láy set 2x , 4x ttc của LMPN vs , tìm hoài ở Google toàn ra nv ttc của AS thôi , PN toàn hướng dẫn làm Q lấy vk 2x , 4x thôi à