Chã là em bỏ lâu r không chơi nên bi h đăng bài cốt là để hỏi tiền tệ giao dịch mọi người mua bán trong game ntn nào???
Em được biết là tính = 1v (tt2). Vậy 1v thì tính ra vnđ = bao nhiêu???