mình mới tham gia shaiya hero , trước đây có chơi nhưng lâu rồi bỏ , giờ muốn tham gia lại nhưng má ơi sao họ đã mạnh quá rồi , chơi k nổi , ai có acc nào ổn ổn k chơi k , cho mình xin cầy phát ( đắng lòng game ra từ đời nào rồi email: kenreerap971@gmail.com