Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


Kể từ 18h30 ngày 05/08/2018 đến 17h30 12/08/2018, Thánh điện Typhreth mở sự kiện "Nhân đôi chiến tích". Chi tiết sự kiện như sau:

Thời gian bắt đầu: 18h30 05/08/2018
Thời gian kết thúc: 17h30 12/08/2018
Chiến tích: Nhân đôiRất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía các chiến binh.(Thánh điện Typhreth đưa tin)