Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,Kể từ 00h00 đến 17h00 ngày 03/11/2018, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì để nâng cấp. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào thế giới Shaiya Hero đầy màu sắc.

Sau khi bảo trì kết thúc, các chiến binh vui lòng chạy Updater.exe để cập nhật phiên bản mới thì mới đăng nhập vào game được!
(Thánh điện Typhreth đưa tin)