sau khi mình đăng ký nick mới , vào game đăng nhập thì nó báo tài khoản bị khóa ?? , AE ai biết cách fix để vào game k?