Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,Kể từ 0h00 đến 11h00 ngày 22/11/2020, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ để nâng cấp máy chủ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào thế giới Shaiya Hero đầy màu sắc.(Thánh điện Typhreth đưa tin)