THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Đăng ký tài khoản Shaiya Hero để sử dụng tất cả các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến do Shaiya Hero và đối tác cung cấp.
Bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây:
Tên tài khoản
 
* Tài khoản có độ dài 3 đến 12 ký tự và chỉ cho phép các ký tự 0-9, a-z, A-Z, tiếng việt không dấu
Mật khẩu cấp 1
Nhập lại mật khẩu cấp 1
 
* Mật khẩu cấp 1 có độ dài 3 đến 16 ký tự và chỉ cho phép các ký tự 0-9, a-z, A-Z, tiếng việt không dấu
Mật khẩu cấp 2
Nhập lại mật khẩu cấp 2
 
* Mật khẩu cấp 2 có độ dài 3 đến 16 ký tự và chỉ cho phép các ký tự 0-9, a-z, A-Z, tiếng việt không dấu
Lưu ý: Tuyệt đối giữ kín mật khẩu cấp 2 vì ai sở hữu mật khẩu cấp 2 thì sẽ được xem là chủ tài khoản.
Địa chỉ email
 
* Bạn nên sử dụng email thật để chứng thực tài khoản và bảo vệ tài khoản sau này
Lưu ý: Nếu dùng mail của Yahoo cần phân biệt @yahoo.com với @yahoo.com.vn
Số chứng minh thư
 
*Bạn nên sử dụng số CMT thật để bảo mật tài khoản
Câu hỏi bảo mật
Trả lời
 
* Câu trả lời chỉ cho phép tiếng việt không dấu và các ký tự a-z, A-Z, 0-9, dấu cách.
Nhập mã kiểm tra
 
Đồng ý với các quy định của Shaiya Hero